Üyelik Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi
 1. TARAFLAR
Web Sitesi sahibi:
Ünvanı: Egonex                                                        
Adresi: Mahmutbey Mahallesi İstoç Ticaret Merkezi 2447 Sokak 27. Ada No : 114 Bağcılar / İSTANBUL
Telefon: 05444711414
E-posta: siparis@toptanal.com
 
 1. KONU
Bu üyelik sözleşmesinin konusu; egonex'ın sahibi olduğu www.egonex.com  web sitesine üye olma şartlarının ve web sitesinin kullanımıyla ilgili temel esasların belirlenmesidir.
 
 1. ÜYELİK ŞARTLARI
  1. www.egonex.com  web sitesine üye olmak için;  istenilen üyelik bilgilerinin ve üyenin oluşturacağı şifrenin girilmesi, yasal ve sözleşmesel olarak gerekli onay ve izinler verilerek [Üye Ol] butonuna basılması gerekir.
  2. www.egonex.com 18 yaşından küçükler www.egonex.com’a  üye olamazlar ve alışveriş yapamazlar. Kullanıcı, bu web sitesine üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder
  3. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi halde hesapların üyeye bildirime gerek olmaksızın kapatılması veya dondurulması egonex'ın takdirindedir.
  4. www.egonex.com üzerinden sadece kişisel tüketim amacına yönelik olarak tüketicilere ürün satışı yapılmaktadır.  Üye, www.egonex.com üzerinden yapacağı alışverişin kişisel kullanıma yönelik olduğunu kabul eder.
  5. Üye, www.egonex.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Egonex'ın bir sorumluluğu olmadığını,  bilgilerin yanlış olması nedeniyle egonex 'ın uğrayacağı zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.
  6. Üye, bu üyelik Sözleşmesi'ni tamamen okuduğunu ve içeriğini tamamen anlayıp tüm hükümlerini kabul ettiğini, ayrıca Websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını, aksi halde egonex tarafından üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  7. www.egonex.com’da yayınlanmakta olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni İle Elektronik İleti Onayı metni bu üyelik sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. Bu sözleşmeyi onaylamak suretiyle üye olmayı kabul eden kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni ile Elektronik İleti Onayı metnini eksiksiz bir şekilde okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan etmektedir.
 
 1. WEBSİTESİNİ KULLANIM ŞARTLARI
  1. Kullanıcı, üyelikle birlikte sahip olduğu kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerin güvenliğinden kendisi sorumludur. Kullanıcının buna aykırı hareketinden kaynaklanan her türlü hukukî/idarî/cezaî sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.
  2. Kullanıcının egonex ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup iş bu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından egonex hiçbir hal ve surette sorumlu tutulamaz.
  3. egonex her ne sebeple olursa olsun Kullanıcı işleminin kesintiye uğraması, silinmesi, kaybolması, işlemde gecikme yaşanması, bilgisayar virüsü kapılması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, hırsızlık, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu risklerden kaçınmak amacıyla gerekli önlemlerin alınması, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
  4. www.egonex.com internet sitesinden başka internet sitelerine bağlantı verilmesi halinde Pukka Avm, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri bağlantılardan hiç bir şekilde sorumluluğu değildir.
  5. Websitesi’nde Kullanıcılar tarafından beyan edilen, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kişisel görüşleri olup görüş sahibini bağlar. Pukka Avm'ın Kullanıcı tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  6. www.egonex.com web sitesinde yer alan fiyatları, görselleri, özellikleri, site kullanım koşullarını ve tüm diğer bilgileri önceden bildirime gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden düzenleme ve gerekli olması halinde yayına son verme hakkına sahip olan egonex , Websitesi aracılığıyla sunduğu hizmetleri dilediği zamanda ve şekilde değiştirebilir, sınırlayabilir veya sonlandırabilir. Sitede yapılacak değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup kullanıcı tarafından sitenin kullanılması ile iş bu değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanım imkanlarının herhangi bir şekilde kısıtlanmış veya sona ermiş olması, Kullanıcı’ya herhangi bir talep hakkı vermez.
  7. www.egonex.com’de satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları yalnızca internet sitesi için geçerli olup egonex mağazalarında veya diğer satış kanallarında geçerli değildir.
 
 
 1.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  
  1. Bu Websitesi’nde bulunan yazılar, resimler, markalar, işaretler, sayfa düzeni ve Websitesi’nin sunumu ile ilgili  her türlü Fikri Mülkiyet hakkı Pukka Avm'a aittir. Websitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.
  2. Kullanıcı, Websitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Pukka Avm Kuyumculuk ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 
 1. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ADRESİ
  1. Üyenin Egonex’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal elektronik posta olarak kabul edilir.  Egonex tarafından, Üye'nin sadece yasal elektronik adresinden göndermiş olduğu elektronik postalar dikkate alınmaktadır.
 
 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  1. Üye dilediği zaman elektronik ortamda üyeliğini sonlandırabileceği gibi Egonex hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırmak sureti ile sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi/üyeliğin sonlanması ile birlikte tarafların yedindeki kişisel veriler dahil her türlü veriler ve bilgiler KVKK ve sair mevzuat kapsamının gereklerine uygun olarak muhafaza edilir.
 
 1. ÜYELİK ONAYI
Bu Üyelik Sözleşmesi'ni tamamen okuyup içeriğini tamamen anladığımı ve tüm hükümlerini kabul ettiğimi, ayrıca Websitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni İle Elektronik İleti Onayı bilgilendirme metnini okuyup anladığımı, tüm şartları kabul ederek www.egonex.com‘a üye olmaya karar verdiğimi beyan ederek üyeliğimi onaylıyorum.